Biuro detektywistyczne prowadzone jest na podatwie wpisu do  prowadzonego przez  Ministra Spraw Wewnętrznych rejestru działaności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-71/2014. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoći cywilnej .

Pracownrikami biura są jedynie byli funcjonariusze służb operacyjnych różnych służb państwowych.